ایزوله پروتئین شیر

فروش ایزوله پروتئین شیر

ایزوله پروتئین شیر MPI

این فراورده حاوی 86٪ پروتئین شیر است که محصول خالص سازی پروتئین شیر به روش اولترافیلتراسیون میباشد،بعد از جداسازی پروتئین شیر توسط خشک کن پاششی خشک شده
و به صورت پودر بسته بندی میشود.
پروتئین کامل شیر از 80٪ پروتئین کازئین و 20٪ پروتئین وی تشکیل شده است.

خصوصیات:
هضم و جذب کندتر نسبت به پروتئین وی
ترکیب پروتئینی قوی
. ساخت عضله خشک
. چربی و کربوهیدرات کم
. بدون شکر و مواد افزودنی

برندهای موجود:

برند Cremo سوئیس

با مجوز از وزارت بهداشت و آنالیز محصول عرضه میگردد.