آمینو

آمینو اسید

آمینو وی ایزوله

موارد مصرف این مكمل به شرح ذیل می باشد:

1. بالا بردن استقامت بدن

2. افزایش قدرت و توده عضلات

3. بازسازی ذخایر انرژی بدن

4. جبران كمبود پروتئین بدن و درمان سوء تغذیه

5. افزایش حجم خشک عضله

6. در موارد خاصی كه فرد بنا به دلایلی پروتئین بدن خود را از دست می دهد مانند اعمال جراحی- سوختگی ها و برخی بیماریهای مزمن.