کنسانتره پروتئین شیر

فروش کنسانتره پروتئین شیر

کنسانتره پروتئین شیر MPC85

این فراورده حاوی 85٪ پروتئین شیر است که محصول خالص سازی پروتئین شیر به روش اولترافیلتراسیون میباشد،بعد از جداسازی پروتئین شیر توسط خشک کن پاششی خشک شده
و به صورت پودر بسته بندی میشود.
پروتئین کامل شیر از 80٪ پروتئین کازئین و 20٪ پروتئین وی تشکیل شده است.

خصوصیات:
هضم و جذب کندتر نسبت به پروتئین وی
ترکیب پروتئینی قوی
. ساخت عضله خشک
. چربی و کربوهیدرات کم
. بدون شکر و مواد افزودنی

نمونه برندهای این نوع محصول در شرکت هیراد پودر:

برند لاکتوپروت آلمان