کنسانتره پروتئین شیر

کنسانتره پروتئین شیر

این پروتئین از شیر گاو تولید می شود، پس از جداسازی آب و بخش عمده از کربوهیدرات و چربی موجود در آن به وجود می آید . پروتئین شیر حاوی کازئین (۸۰درصد) و مقدار وی (۲۰ درصد) است و از اینرو هم مزایای کازئین و هم وی را در اختیار شما می گذارد . مصرف پروتئین شیر پس از تمرین، بین وعده ها و پیش از خواب مفید است.

برندهای موجود:

برند Alinda یونان

با مجوز از وزارت بهداشت و آنالیز محصول عرضه میگردد.