گلوتامین

گلوتامین

گلوتامین فراوان ترین آمینو اسید موجود در بافت عضله است. این ماده از کم کاری عضلات جلوگیری می کند و ترمیم آنها را بهبود می بخشد. در واقع پس از ورزش هر چه بهتر و سریعتر به حالت اولیه خود برگردید بهتر و قوی تر می توانید به ورزش ادامه دهید.

گلوتامین از دسته اسید آمینه های غیر ضروری است که در بدن به میزان بسیار ساخته می شود اما در تمرینات سنگین از این اسید آمینه به عنوان سوخت بدن استفاده می شود و پس از تمرین بدن از این اسید آمینه تهی می گردد.

جالب است بدانید که ۶۰ تا ۷۰ درصد اسید آمینه های بدن را گلوتامین تشکیل داده است.