آمینو/amino-acids

مکمل ورزشی آمینو اسید مکملی است  که امروزه برای حفظ سلامت عمومی و تقویت بدن در حین انجام  تمرینات ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. آمینو اسیدها در تمامی غذاها و مکملهای پروتین دار یافت می شوند. اگر آمینواسیدهای مورد نیاز بدن را از منابع طبیعی  تامین کنید بسیار اثربخش تر خواهند بود.زیرا این منابع دارای تمامی آمینو اسیدها و پروتین های ضروری و مورد نیاز بدن هستند.

مصرف غذاهایی که سرشار از پروتین هستند (به ویژه گوشت و مواد لبنی)  سبب می شود موادمغذی دیگری که ممکن است مکمل آمینو اسید فاقد آن باشد، وارد بدن شود. در نتیجه می توان گفت با پیروی از رژیم غذایی سالم بدن سالم تر و زندگی بهتری خواهید داشت.