پودر آب پنیر

فروش پودر آب پنیر

پودر آب پنیر

ایزوله پروتئین وی WPI
کنسانتره پروتئین وی WPC

پودر کنسانتره پروتئین آب پنیر(وی پروتئین) با روش فیلتراسیون و حذف چربی،مواد معدنی و لاکتوز از آب پنیر تولید میگردد و در نوع ایزوله با یک مرحله فیلتراسیون بیشتر خلوص پروتئین بالاتر میرود.
از نوع فوری شده این پودر برای تهیه مکمل های ورزشی استفاده میشود.
نمونه ارائه شده این محصولات در شرکت هیرادپودر از نوع فوری شده بوده و ایزوله پروتئین وی دارای 90٪ پروتئین و کنسانتره پروتئین وی دارای 80٪ پروتئین میباشد.

خصوصیات:

مقادیر بالای پروتئین و آمینو اسید
هضم وجذب سریع
چربی و کربوهیدرات کم
. بدون شکر و مواد افزودنی

نمونه برندهای این نوع محصولات در شرکت هیراد پودر:

Hilmar آمریکا
Millhaven آمریکا
German Prot آلمان

با مجوز از وزارت بهداشت و آنالیز محصول عرضه میگردد.